Hebben is houden bekijkt het verzamelen vanuit een historisch, sociologisch, economisch, biologisch en filosofisch perspectief. Wie zich verder in de achtergrond van het verzamelen wil verdiepen kan putten uit een aantal klassieke publicaties. Verschillende wetenschappers hebben zich met het onderwerp bezighouden. Onder hen zijn historici, sociologen, psychologen en psychiaters. Een paar namen springen eruit.

Pearce

Een fanatieke wetenschapper is bijvoorbeeld Susan Pearce (Universiteit van Leicester). Zij schreef de klassieker On collecting en is een van de wetenschappers achter “The Collector’s Voice”, een publicatie in vier delen. De serie is een reis door de tijd en laat alle facetten van het verzamelen zien.

Belk

Russell W. Belk (York Universiteit, Toronto, Canada) is de auteur van Collecting in a consumer society. Hij is een autoriteit op het gebied van consumptie, consumentengedrag, materialisme en verzamelen. 

To have and to hold
Blom, To have and to hold
Collecting
Muensterberger, Collecting
Blom

De Duitse filosoof, historicus en schrijver Philipp Blom schreef een leuk en toegankelijk boek over verzamelen: To Have and to Hold. An Intimate History of Collectors and Collecting.

McKIinley

De psychologie van het verzamelen komt aan bod in The Psychology of Collecting: Everybody Collects Something, YES You Do van Mark McKIinley. Net als in Hebben is houden kijkt McKIinley niet alleen naar het “wat”, maar ook naar het “waarom”. Wat beweegt al die verzamelaars?

Muensterberger

Een psychoanalytische invalshoek is te vinden in Collecting: An Unruly Passion van de Amerikaanse psychoanalyticus Werner Muensterberger. Hoewel hij honderden pagina’s weet te vullen is de kern van zijn betoog eenvoudig. De drang die verzamelaars ten toon spreiden zit diep in het onbewuste weggestopt. Het verzamelen compenseert vervelende gebeurtenissen uit het verleden. Het is een “ego defense”.

Vinyl-verzamelaars

Naast publicaties die naar verzamelen in het algemeen kijken, zijn er ook talloze boeken en artikelen verschenen over specifieke onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de verzamelaars van vinyl: Wax Trash and Vinyl Treasures van Roy Shuker en het Nederlandse Vinylfanaten van Robert Haagsma. Waarom omringt iemand zich met 70.000 elpees of wijdt hij een heel leven aan Bob Dylan?

Bibliofielen

Ook boekenliefhebbers gaan zich te buiten aan verzamelen. In Hebben is houden staan enkele mooie portretten van Nederlandse bibliofielen en bibliomanen. Wie daar meer over wil lezen kan ook terecht bij twee publicaties van de Amerikaan Nicholas Basbanes: Among the Gently Mad en A gentle madness. Basbanes schrijft veel over boeken en boekcultuur.

Vinylfanaten
Haagsma, Vinylfanaten
Tijdschrift

Het verzamelen kent een eigen tijdschrift: The Journal of the History of Collections. Het blad bekijkt het verzamelen van alle kanten en is een goudmijn voor iedereen die geïnteresseerd is in verzamelingen en verzamelgedrag.