Ik studeerde sociologie in Rotterdam (Erasmus Universiteit) en promoveerde in Groningen. Ik werkte bij de universiteiten van Groningen en Leiden als docent en onderzoeker. Daarnaast tot augustus 2020 als onderzoeker en onderzoekscoördinator bij twee ministeries (eerst het ministerie van Binnenlandse Zaken en daarna het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). In deze functies schreef ik talloze rapporten, artikelen en blogs.

Jaco Berveling

LinkedIn

Bezoek mijn LinkedIn-pagina voor meer informatie over mijn achtergrond

Kosten

Mijn uurtarief verschilt en hangt af van de gevraagde activiteit (research, boek, artikel of lezing)

Contact

Email: jaco.berveling@gmail.com

Jaco Berveling, socioloog, onderzoeker, schrijver

De rode draad

Mijn populair-wetenschappelijke publicaties komen meestal voort uit onalledaagse vragen, zoals:

  • Wat voor indruk maakt iemand op ‘het eerste gezicht’? Kun je op basis van iemands uiterlijk iets zeggen over zijn innerlijk?
  • Waarom leggen mensen, ten koste van veel tijd, geld en moeite, verzamelingen aan?
  • Waar komt onze behoefte aan ‘meer’ en vooral ‘groter’ toch vandaan? We willen grotere auto’s, grotere huizen en grotere tv’s. Waarom hebben we ontzag voor ‘groot’, ‘hoog’ en ‘lang’? En wat betekent het voor ons dagelijks leven?

Een allegaartje? Daar lijkt het in eerste instantie wel op. Er achter ligt echter de vraag wat ons drijft. Waarom doen we de dingen die we doen? In al mijn publicaties probeer ik die vraag op meerdere manieren te verkennen. Wat zijn onze motieven en drijfveren? En waardoor worden we bewust en, vooral ook, onbewust beïnvloed? Dat leidt tot speurtochten in de wetenschappelijke literatuur, bezoekjes aan musea, depots en archieven en talloze gesprekken met wetenschappers en andere deskundigen.

Boeken, artikelen en blogs

Ik vind het een sport om ingewikkelde wetenschappelijke bevindingen voor een breed publiek toegankelijk te maken. De wetenschap waar ik over schrijf heeft betrekking op sociologie, (sociale) psychologie, gedragseconomie en geschiedenis.

Na Hebben is houden (over verzamelen) en Op het tweede gezicht (over eerste indrukken op basis van gezichten) en De man met de ijzeren schedel is nu een vierde boek in de maak met de (voorlopige) titel: Groter is beter.

Mijn artikelen publiceer ik in uiteenlopende kranten en tijdschriften, waaronder De Volkskrant, Het Parool, Skepter, Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, Kijk, Quest Historie, Geschiedenis Magazine, Boekenpost, Museum Tijdschrift, Ons Amsterdam, Vork en Vormen uit vuur. Tevens lever ik bijdragen aan De Lichtkogel van Rijkswaterstaat, een onderdeel van het programma Strategische Verkenningen. Zie bijvoorbeeld Zwart asfalt kleurt groen en Ogen en oren op de Noordzee.

Verder schrijf ik blogs voor Instituut Gak over recent afgerond onderzoek. Instituut Gak levert een bijdrage aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in Nederland door het investeren in maatschappelijke projecten, onderzoek, leerstoelen en lectoraten.

Boekbijdragen

Naast mijn eigen werk vind ik het leuk om bijdragen te leveren aan (jubileum) boeken van anderen. Zo schreef ik een bijdrage voor een jaarboek van Het scheepvaartmuseum in Amsterdam en een speciale uitgave van de Erfgoedcel Waasland (België).
Een artikel over de Reus van Rotterdam, Rigardus Rijnhout, werd in 2018 opgenomen in de bundel Rotterdam schrijft en een ander artikel (samen met Wouter de Herder) over de reus verscheen in het Rotterdams jaarboekje 2022 (pag. 174-185).

Ik werk volgens de Algemene Voorwaarden van de sectie Freelance van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Non-fictie als noodzaak

“Of course, it is extremely important to go on doing academic research and to publish the results in academic journals that only a few experts read. But it is equally important to communicate the latest scientific theories to the general public through popular science books (…).” (Yuval Noah Harari, 21 Lessons for the 21st Century, 2018)