Woorden zijn belangrijk

‘Ik ken woorden, ik heb de beste woorden …’ pochte Donald Trump tijdens een speech in 2015 (‘I know words, I have the best words …’). Trump sprak toen nog als presidentskandidaat voor de republikeinen. Later zou hij, als president van de Verenigde Staten, nog menig retorisch hoogstandje laten zien, meestal per tweet.

‘De beste woorden’, wie zou daar niet over willen beschikken? Woorden zijn belangrijk. Zonder (geschreven) taal geen overdracht van kennis en zonder kennis geen ontwikkeling.

Kennis overdragen

Er is kennis genoeg. Ieder jaar verschijnen er honderdduizenden artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. In die tijdschriften informeren wetenschappers elkaar. Maar wie informeert de geïnteresseerde leek? Wetenschappers komen er meestal niet aan toe of vinden het niet hun taak.
Gelukkig zijn er ook nog (wetenschaps) journalisten die het gewone publiek over wetenschappelijke ontwikkelingen informeren. En dat is nodig ook. Wetenschappers publiceren meestal niet in het Nederlands en gebruiken vaak jargon. Het resulteert in artikelen die je meestal niet voor je plezier leest. Journalisten proberen juist zo toegankelijk mogelijk te schrijven. Zij kiezen hun ‘beste woorden’ met zorg. Ik draag graag mijn steentje bij en ben beschikbaar voor …

  • artikelen en andere publicaties gericht op het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis;
  • zakelijke teksten – tekstschrijver;
  • onderzoek (literatuuronderzoek, interviews, archiefonderzoek) voor publicaties en websites;
  • presentaties, lezingen en gastcolleges;
  • verslaglegging van congressen;
  • interviews;
  • recensies.